Hoofdpagina

DSC_0222_klein - kopieMet deze site probeer ik u te helpen “de genade en de waarheid”, die door Jezus Christus gekomen zijn beter te leren kennen en deze u eigen te maken.

Links ziet u diverse onderwerpen, die u voor u zelf kunt proclameren. d.w.z. zelf hardop uitspreken wat deze genade en waarheid voor uw leven betekenen.
Wanneer u deze site met uw telefoon bekijkt, vindt u bovenin een keuzemenu die u kunt aanklikken en uitklappen om deze onderwerpen te bekijken.

Jezus is gekomen met als doel ons redding, vergeving en een heel nieuw leven te geven en deze waarheid van Gods liefde, van Gods vergeving en aanvaarding, van Gods bescherming en Gods Vaderlijke zorg en zegen te leren kennen en te ontvangen.

Maar in de geestelijke wereld zijn er ook andere machten en krachten die ons parten proberen te spelen, door ons aan te klagen, een negatief zelfbeeld te geven en het zicht op deze genade en waarheid van God te ontnemen.
Een loden last die je te neer drukt en waardoor je niet tot ontplooiing en tot je bestemming kunt komen zoals God je heeft bedoeld.

johanbolt.nl is en site van Johannes Bolt, theoloog en ondernemer.
In 1947 geboren in Groningen. Na de HBS voltooide hij zijn theologiestudie aan de Theologische Hogeschool in Kampen, waar hij ook zijn vrouw Ineke leerde kennen. In de pastorie kwamen ze tot levend geloof. De overtuiging en de daad je te laten dopen door onderdompeling na je bekering hadden tot gevolg dat er binnen de Gereformeerde kerk geen plaats meer voor hem was als dominee.

Vanuit de Waalse Kerk in Leeuwarden, die op zaterdagavonden werd afgehuurd mochten velen de basisprincipes van Gods Koninkrijk leren kennen. Maandelijks kwamen vele mensen uit allerlei kerken en buiten de kerk tot persoonlijk geloof en ontvingen door het werk van Gods Geest de zekerheid een kind van God te mogen zijn met alle zegeningen die daarbij horen. Maandelijkse doopdienst waren het gevolg. Deze eerste tijd was een kostbare beweging. Uiteindelijk mondde dit uit in een nieuwe kerk, de Evangelische Gemeente in Leeuwarden.

Omdat hij zelf terug wilde naar de beweging van het eerste uur, nam hij afscheid van deze gemeente, zocht een nieuwe broodwinning. Vanuit zijn natuurlijke interesse en voorliefde voor logica en exacte vakken wist hij in 1985 een bedrijf op te bouwen in de administratieve automatisering met als resultaat een florerend bedrijf in de ICT. Alle info daarover kunt u vinden op www.bolt.nl.